Palaikyti infekcijos gydymui, Kaip gydyti adenovirusą

Šie veiksniai taip pat gali pakeisti infekcinių sindromų pasireiškimą ir tinkamos gydymo taktikos parinkimą vyresnio amžiaus žmonėms. Tiems vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems sie­kiama visiškai atkurti funkcionalumą, daugiausia galimy­bių išgydyti suteikia dviejų etapų procedūra su implanto pašalinimu.

Senyvų pacientų infekcijų diagnostika ir gydymas - Ligų gydymas Įvadas Infekcija yra pagrindinė trečdalio vyresnių nei 65 metų asmenų mirties priežasčių [1]. Infekcija daro reikšmingą įta­ką pagyvenusių žmonių sergamumui ir sunkina pagrindines ligas. Įvairūs biologiniai, kultūriniai ir visuomenės veiksniai lemia didesnį vyresnio amžiaus žmonių imlumą infekcijoms ir prastesnes išeitis jomis užsikrėtus.

Mūsų draugai

Šie veiksniai taip pat gali pakeisti infekcinių sindromų pasireiškimą palaikyti infekcijos gydymui tinkamos gydymo taktikos parinkimą vyresnio amžiaus žmonėms. Infekcijų riziką didinantys veiksniai Pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai imuninio atsako pakitimai, atsirandantys žmogui senstant, vadinami imunine senatve. Dažniausi su amžiumi susiję pokyčiai, mažinantys apsaugą nuo infekcijos vyresnio amžiaus pacientams, yra: natūralių barjerų, tokių kaip oda, plaučiai ir virškinimo traktas, kitos gleivinės, pokyčiai, lengvinantys patoge­ninių organizmų invaziją [2]; ląstelinio ir humoralinio imuniteto pokyčiai, įskaitant sumažėjusią specifinių ląstelių populiaciją, imuninių ląstelių gebos proliferuoti praradimą, specifinių cito­kinų pvz.

Susilpnėjęs imunitetas la­biau koreliuoja su individo ligotumu nei chronologiniu amžiumi.

palaikyti infekcijos gydymui

Vyresnio amžiaus žmonės, sergantys lėtinė­mis ligomis pvz. Išsivysčiusiose šalyse infekcijos pavojus dar labiau di­dėja vyresnio amžiaus asmenims, gyvenantiems socialinėse institucijose, kaip antai senelių namai, globos įstaigos, die­nos centrai ir pan.

Institucionalizacija yra pagrindinis rizi­kos veiksnys ne tik susirgti infekcine liga, bet ir užsikrėsti antibiotikams atspariais organizmais.

  • Skausmo gydymas pirštų galūnių sąnariuose
  • Pragulos. Simptomai, priežastys, eiga ir gydymas - revolutionfestival.lt
  • Sunkios meticilinui atsparios Staphylococcus aureus infekcijos gydymas VU MF Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika Hospitalinė infekcija — itin aktuali problema visose šalyse.
  • Sunkios meticilinui atsparios Staphylococcus aureus infekcijos gydymas | e-medicina
  • 5 paprasti būdai kaip atsikratyti nugaros skausmo kaklo ir sąnarių
  • Bendra liga peties sąnario gydymo
  • Problemos peties sąnario
  • Liaudies būdų gydyti artritą pirštais

Meticilinui atsparus Staphylococcus aureus MRSAvankomicinui atsparūs en­terokokai VREfluorochinolonui atsparus Streptococcus pneumoniae ir multirezistentiškos gramneigiamos bakteri­jos dažniau sukelia infekcijas vyresnio amžiaus pacientams, gyvenantiems institucijose nei visuomenėje [7—9].

Pacien­tams, turintiems bet kurios rūšies implantų, ypač didelė ri­zika susirgti infekcinėmis ligomis [10, 11].

palaikyti infekcijos gydymui

Slaugos namų aplinkoje atsparumas antibiotikams didėja, nes šių įstaigų pacientai yra ypač nusilpę, gyventojai turi glaudų ryšį tar­pusavyje, o antibiotikai yra skiriami nuolat ir be pertraukų.

Kanadoje atliktu tyrimu nustatyta, kad 8—17 proc. Be to, 2 metus trukusiame ir tūkst. Kanados slau­gos namų gyventojų įtraukusiame tyrime nustatyta, kad vy­resnio amžiaus žmonėms, gyvenantiems patalpose, kurio­se dažnai vartojami antibiotikai, buvo didesnė rizika patirti antibiotikų daromą žalą, nepaisant to, ar jie patys neseniai gavo antibiotikų ar ne [13]. Pagrindiniai atsakingo antibiotikų vartojimo strategijos žingsniai apima asimptominės bakteriurijos gydymo ven­gimą, ypač laikant antibiotikus intervencija, kurios gali­ma išvengti, ir dėmesio sutelkimą į trumpiausią veiksmin­gą konkretaus sindromo, pavyzdžiui, palaikyti infekcijos gydymui, gydy­mo trukmę [14].

Medicininis gydymas

Bendrieji infekcijų diagnozavimo ir gydymo klausimai Ligos pasireiškimas ir prognostiniai rodikliai Daugelį šimtmečių žinoma, kad vyresnio amžiaus žmo­nėms sunkios infekcinės ligos gali neturėti tipiškų požy­mių ar simptomų [15, 16]. Karščiavimas, pagrindinis visų infekcijų bruožas, nepasireiškia 30—50 proc.

Susilpnėjęs febrilinis atsakas pasireiškia dėl kelių sistemų, atsakingų už termoreguliaciją, amžinių pakitimų jausti skausmą sąnariuose drebulys, vazokons­trikcija, pagumburio reguliacija ir rudojo riebalinio audinio termogenezė; visos šios funkcijos sutrinka sulaukus vyres­nio amžiaus [19]. Pagyvenusių palaikyti infekcijos gydymui bazinė kūno tempe­ratūra dažnai yra sumažėjusi [20].

Moterų, sulaukusių me­nopauzės, bazinė kūno temperatūra yra mažesnė nei prieš menopauzę.

Ligos tipai

Kadangi vyres­niems žmonėms infekcijos požymiai dažnai pasireiškia netipiškai, o bazinė kūno temperatūra yra mažesnė, jos pakilimas nuo pradinio lygmens tampa svarbus infekci­jos rodiklis [20, 22]. Be to, infekcijos vyresnio amžiaus žmonėms gali būti susijusios su nespecifiškai suprastėjusiu funkciniu statusu, pavyzdžiui, padidėjęs sumišimas, padažnėję kritimai, ape­tito praradimas.

Dėl konkrečių infekcijos simptomų stokos šie funkciniai pokyčiai dažniausiai skatina atlikti diagnos­tinius tyrimus, kas vėliau lemia antibiotikų paskyrimą [23].

Kognityvinių funkcijų sutrikimai taip pat gali būti laikomi netipiniu infekcijų pasireiškimu vyresnio amžiaus žmonėms. Gydytojai turi susieti tokius simptomus ir atlikti diagnostinius tyrimus, pavyzdžiui, laboratorinius ir radiologinius, pažin­tinių funkcijų sutrikimų turintiems pacientams.

Bakterinės vaginozės priežastys

Dėl dažnų netipiškų infekcijos išraiškų senjorams susi­domėta biologiniais žymenimis, tokiais kaip C reaktyvusis baltymas ir prokalcitoninas, kurie padeda nustatyti infek­ciją. Deja, plačių normos ribų varijavimas kelia abejonių dėl šių tyrimų jautrumo ir specifiškumo [24].

palaikyti infekcijos gydymui

Vadinasi, jie nedaug prisideda priimant klinikinį sprendimą. Karščiavimo apibrėžimas Didesnė nei 38 °C rodo galimą sunkią infekciją, o hipo­termija, palyginti su bazine kūno temperatūra, gali reikšti ne palaikyti infekcijos gydymui sunkią infekcinę ligą, bet ir sepsį [21].

Kadangi sen­jorų temperatūrinis palaikyti infekcijos gydymui į infekciją yra pakitęs, pasiūly­ti kriterijai, padedantys nustatyti karščiavimą [21, 22, 25].

Užkrečiamų ligų profilaktika

Antibiotikų skyrimas Įvairių vaistų pasiskirstymas, metabolizmas ir ekskreci­ja pasikeičia su amžiumi [26]. Iš visų farmakokinetikos pa­kitimų senyvo amžiaus žmonėms svarbiausias yra glome­rulų filtracijos greičio GFG sumažėjimas.

palaikyti infekcijos gydymui

Paprasta taisyklė, t. Tam tikros antimikrobinės medžiagos, pavyzdžiui, fluorochinolonai, kurių veikimas priklauso nuo koncentracijos, geriausiai veikia, kai vaisto koncentracija smarkiai viršija minimalią inhibuojamąją koncentraciją.

palaikyti infekcijos gydymui

Tai ypač svarbu vyresniems pacientams, norintiems pasiekti gerų gydymo rezultatų [28]. Be to, jautrumas penicilinui, amoksicilinui ir kitiems beta laktaminiams antibiotikams grindžiamas pagal vaistų kon­centracijos serume viršutinį rekomenduojamą lygį. Taigi labai svarbu, kad vyresnio amžiaus žmonėms, kurie serga sunkia infekcija, būtų paskirta maksimali toleruojama ir saugi pirmoji antibiotiko dozė, vėliau koncentraciją palai­kant terapiniame intervale.

Kai įmanoma, vaistų koncentracijos turėtų būti stebimos, siekiant išvengti toksinio poveikio palaikyti infekcijos gydymui per mažos terapi­nės dozės.

Tai ypač svarbu kalbant apie antibiotikus, nes jų terapinis intervalas yra siauras pvz.

Komentuoti

Paskirtų vaistų vartojimas gali būti ribotas dėl dauge­lio veiksnių, kurie labiau yra paplitę tarp vyresnio amžiaus žmonių.

Tai suprastėjusi pažintinė funkcija, sutrikusi klau­sa ar regėjimas, polifarmacija, nepageidaujamas vaistų po­veikis ir pan.

Esant daugumai įprastinių infekcijų, pradinio antibioti­ko pasirinkimas nesiskiria nuo parinkimo jaunesniems li­goniams. Tačiau ypatingas dėmesys turi būti skirtas įvairių implantų turintiems vyresnio amžiaus žmonėms, kurie gy­vena įstaigose, kuriose yra paplitę daugiarezistentiški mi­kroorganizmai [10, 11]. Be to, platesnio spektro antibiotikų skirti tikslinga sunkiai sergantiems senjorams, kuriems įta­riamas palaikyti infekcijos gydymui, sunkus plaučių uždegimas ar kitos gyvybei grėsmingos infekcinės ligos, nes rezultatai mirtingumas, gydymo Intensyviosios terapijos skyriuje trukmė pagerė­ja, kai antibiotikas yra veiksmingas prieš infekcijos sukė­lėją [29].